Kompjuter Tehnika

Certified Service Partner  vmware AAA
SerbianEnglish
Spasavanje podataka sa hard diskova
Stručno i osposobljeno osoblje
Spasavanje podataka sa "memorija" (USB, SD, MC, ...)
Specijalizovana oprema za spasavanje podataka
Spasavanje podataka sa SSD diskova

Postupak vraćanja podataka

Postupak vraćanja podataka sastoji se iz nekoliko koraka.

   - Po prijemu "uređaja", konstatuje se tip kvara i mogući načini čitanja podataka, ako posedujemo potrebne zamenske delove i elektronske komponente.
   - Cena se formira na osnovu vrste kvara i načina mogućeg čitanja podataka, a zatim kontaktira "vlasnik" uređaja kako bi potvrdio da li prihvata cenu i kako bi mogli započeti vraćanja podataka.
   - Po pristanku "vlasnika", pristupa se postupku spasavanja i vraćanja podataka, uz dogovor o tipu uređaja na koji će se kopirati spašeni podaci. Tip uređaja je uobičajeno da bude neki spoljni prenosivi USB disk (sem u slučaju ako ima "manje" podataka, pa se podaci mogu snimiti na DVD medijum) ali je moguće i na hard diskove sa klasičnim priključcima (PATA ili SATA).
   - Nakon završenog posla, vraćanja podataka, koje može potrajati i više dana, kontaktira se "vlasnik" kako bi doneo uređaj na koju mu se vraćaju podaci ili može uzeti od nas raspoložive uređaje iz naše ponude.
   - "Vlasnik" može pregledati svoje podatke, koji se trenutno nalaze na našem računaru, da li su to svi podaci koji su mu potrebni.
   - "Vlasnik" ostavlja svoju uređaj i u zavisnosti od obima i količine podataka, u zavisnosti od vremena završetka (koje može potrajati i nekoliko sati) dogovaramo se oko preuzimanje medije sa kopiranim podacima.
   - Pre preuzimanja uređaja sa vraćenim podacima, potrebno je izvršiti uplatu ili možete platiti i prilikom preuzimanja.